Rengjøring av offshore scale

Ved produksjon av olje dannes det scale på mange forskjellige komponenter i prosessen. Gammeldags rengjøring av ventiler og andre komponenter har bestått av blant annet høyttrykkspyling med kjemi og høy temperatur. Den prosedyren er svært lite HMS vennlig og det er en kostbar manuell prosess. Vi har teknologien og kjemien for å rense komponenter for scale slik at de blir tilnærmet 100% rene, dette uten manuelt arbeid. Vi gjør gjerne en POC (Proof Of Concept) test dersom ønskelig.

Nedenfor er noen før- og etter bilder fra en POC hvor vi har rengjort innmaten i en stor ventil. Vasketiden er ca. 2 timer.