Aqua Cleans flertrinns modeller (Multi Stage) baseres på AC serien og kan leveres i både 2 og 3 steg. Frertrinns modellene er tiltenkt for vannbasert rengjøring av mellomstore og store komponenter hvor endelig renhets krav krever en flertrinns rengjøringsprosess. Maskinene er også utviklet for bruk i situasjoner hvor selve prosessen krever en flertrinns prosess som ved f.eks jern fosfatering. Denne type maskiner er som oftest brukt i produksjonsmiljøer, som f.eks ved rengjøring av maskinerte deler hvor renseprosessen består av både rengjøring, skylling og tørking. Maskinene er produsert i rustfritt stål og består av et varmeisolert kabinett med dør, roterende spylesystem og tanksystem. Lasting av maskinene kan enten gjøres via en utskyvbar lasterampe, eller ved en trillbar rampe. Maskinene kan automatiseres og plasseres i produksjonslinjer.

Rengjøringsprosessen utføres ved hjelp av et roterende spylesystem med innebygde høyttrykk dyser. Oppvarmet kjemikalieblanding spyles på delene fra alle vinkler med en høy mekanisk effekt.

I bruksområder der delene har en lengde som er mye større enn bredden kan vi levere maskiner som er utstyrt med spylesystem som ikke er roterende, men som har et langsgående spylesystem som beveger seg frem og tilbake under prosessen.
 

Aqua Clean AC-1.3-3LD

Tank 1 volum: 400 liter
Tank 2 volum: 300 liter
Tank 3 volum: 300 liter
Varme effekt tank 1: 24 kw
Varme effekt tank 2: 12 kw
Varme effekt tank 3: 12 kw
Pumpekapasitet trinn 1: 350 til 540 liter/min
Pumpekapasitet trinn 2: 300 til 400 liter/min
Pumpekapasitet trinn 3: 300 til 400 liter/min
Pumpetrykk trinn 1: 4 til 4,5 bar
Pumpetrykk trinn 2: 2,5 bar
Pumpetrykk trinn 3: 2,5 - 3 bar
Pumpemotor trinn 1: 5,5 kw
Pumpemotor trinn 2: 3 kw
Pumpemotor trinn 3: 3 kw

Maks kapasitet:
Lengde: 1000 mm
Bredde: 1000 mm
Høyde: 900 til 1800 mm
Diameter: 1100 mm
Vekt: 800 kg

TA KONTAKT FOR PRISTILBUD OG OPSJONER

Brosjyre 3-trinn

Aqua Clean AC-1.7-3LD

Tank 1 volum: 650 liter
Tank 2 volum: 450 liter
Tank 3 volum: 400 liter
Varme effekt tank 1: 24 kw
Varme effekt tank 2: 12 kw
Varme effekt tank 3: 12 kw
Pumpekapasitet trinn 1: 450 til 590 liter/min
Pumpekapasitet trinn 2: 380 til 500 liter/min
Pumpekapasitet trinn 3: 380 til 500 liter/min
Pumpetrykk trinn 1: 2,5 til 4,5 bar
Pumpetrykk trinn 2: 2,5 til 3 bar
Pumpetrykk trinn 3: 2,5 til 3 bar
Pumpemotor trinn 1: 7,5 kw
Pumpemotor trinn 2: 3 til 4 kw
Pumpemotor trinn 3: 3 til 4 kw

Maks kapasitet:
Lengde: 1300 mm
Bredde: 1300 mm
Høyde: 900 til 1800 mm
Diameter: 1500 mm
Vekt: 800 kg

TA KONTAKT FOR PRISTILBUD OG OPSJONER

Brosjyre 3-trinn

Aqua Clean AC-2.0-3LD

Tank 1 volum: 800 liter
Tank 2 volum: 650 liter
Tank 3 volum: 600 liter
Varme effekt tank 1: 36 kw
Varme effekt tank 2: 12 kw
Varme effekt tank 3: 24 kw
Pumpekapasitet trinn 1: 500 til 670 liter/min
Pumpekapasitet trinn 2: 420 til 540 liter/min
Pumpekapasitet trinn 3: 420 til 540 liter/min
Pumpetrykk trinn 1: 4,5 til 5 bar
Pumpetrykk trinn 2: 2,8 til 3 bar
Pumpetrykk trinn 3: 2,8 til 3 bar
Pumpemotor trinn 1: 7,5 til 11 kw
Pumpemotor trinn 2: 4 kw
Pumpemotor trinn 3: 4 kw

Maks kapasitet:
Lengde: 1600 mm
Bredde: 1600 mm
Høyde: 900 til 1800 mm
Diameter: 1800 mm
Vekt: 1000 kg

TA KONTAKT FOR PRISTILBUD OG OPSJONER

Brosjyre 3-trinn

Aqua Clean AC-2.5-3LD

Tank 1 volum: 1100 liter
Tank 2 volum: 900 liter
Tank 3 volum: 850 liter
Varme effekt tank 1: 48 kw
Varme effekt tank 2: 24 kw
Varme effekt tank 3: 24 kw
Pumpekapasitet trinn 1: 620 til 770 liter/min
Pumpekapasitet trinn 2: 480 til 600 liter/min
Pumpekapasitet trinn 3: 480 til 600 liter/min
Pumpetrykk trinn 1: 4,8 til 5 bar
Pumpetrykk trinn 2: 2,8 til 3 bar
Pumpetrykk trinn 3: 2,8 til 3 bar
Pumpemotor trinn 1: 11 kw
Pumpemotor trinn 2: 4 kw
Pumpemotor trinn 3: 4 kw

Maks kapasitet:
Lengde: 2000 mm
Bredde: 2000 mm
Høyde: 900 til 1800 mm
Diameter: 2300 mm
Vekt: 2000 kg

TA KONTAKT FOR PRISTILBUD OG OPSJONER

Brosjyre 3-trinn

Aqua Clean AC-2.9-3LD

Tank 1 volum: 2000 liter
Tank 2 volum: 1600 liter
Tank 3 volum: 1500 liter
Varme effekt tank 1: 72 kw
Varme effekt tank 2: 36 kw
Varme effekt tank 3: 36 kw
Pumpekapasitet trinn 1: 820 til 1000 liter/min
Pumpekapasitet trinn 2: 570 til 690 liter/min
Pumpekapasitet trinn 3: 570 til 690 liter/min
Pumpetrykk trinn 1: 6,5 bar
Pumpetrykk trinn 2: 3 bar
Pumpetrykk trinn 3: 3 bar
Pumpemotor trinn 1: 18,5 kw
Pumpemotor trinn 2: 7,5 kw
Pumpemotor trinn 3: 7,5 kw

Maks kapasitet:
Lengde: 2400 mm
Bredde: 2400 mm
Høyde: 900 til 1800 mm
Diameter: 2700 mm
Vekt: 4000 kg

TA KONTAKT FOR PRISTILBUD OG OPSJONER

Brosjyre 3-trinn