Rengjøring av ballastvann filter, Ballast Water Treatment System (BWTS)

Alle nye skip som leveres etter 24.november 2016 må ha installert rensesystem for ballastvann, og fra 8.september 2017 må alle skip følge de nye reglene for håndtering av ballastvann. I lys av de nye reglene for behandling av ballastvann i skip har vi tatt frem en prosedyre for rengjøring av filtre som brukes i rensesystemene for ballastvann, såkalt Ballast Water Treatment System (BWTS). Filtrene tettes raskt av scale, kalk og andre sedimenter som hindrer gjennomstrømning i BWTS systemet. Filtrene er som oftest produsert i syrefast 316 stål og er svært kostbare å bytte. Vi har teknologien og kjemien for å rense disse slik at de blir tilnærmet 100% rene. Vi leverer rengjøring av filtre som en tjeneste, samt at vi også selger løsninger for å gjøre rengjøringen selv.

Ved ønske om å booke oppdrag for rengjøring, eller ved ønske om kjøp av eget utstyr, ta gjerne kontakt med oss for pristilbud.