Brulin & Company Inc er et amerikansk firma med over 75 års erfaring innen produksjon av rengjøringsmidler. Firmaet er ISO 9001:2008 sertifisert, og mange av deres produkter er sertifisert for bruk i både flyindustrien, bilundustrien, offshore og militært. Brulin leverer kjemi som er sertifisert av blant annet Boeing, Bombardier, Rolls Royce, USDA, BAE Systems og Goodrich. En rekke av deres andre produkter har godkjenninger fra f.eks GM, Ford, Lockheed Martin, Naval Shipyard, Pratt & Whitney, Sikorsky Aircraft, Honeywell, GE Aviation, Airbus, American Airlines, med flere.

I tillegg til vårt sortiment, produserer Brulin rekke rengjøringsmidler til forskjellig bruk. Vi skaffer alle produkter såfremt de er i tråd med REACH og gjeldende Norsk lovverk.

For mer informasjon, se Brulins hjemmeside www.brulin.com, samt informasjon om REACH her.

Oversikt over alle godkjenninger og sertifiseringer Brulin & Company har i sin portefølje.

Brulin AquaVantage 815GD-NF (ULTRALYD)
Våre tester har vist at AquaVantage 815GD-NF er det beste vaskemiddelet for fjerning av olje, fett, sot, smuss, dieselsot og silikon. AquaVantage 815GD-NF regnes som det beste allround produktet for ultralydvasking i USA og er blandt annet sertifisert av Boeng, Bombardier, Rolls Royce, USDA, BAE Systems og Goodrich. Vaskemiddelet blandes ut med vann i alt fra 5% til 20% blanding. Vi har vasket alt fra topplokk, stempler, ventiler, ventilfjører, forgassere, kamaksler med meget godt resultat. Anbefalt temperatur er ca 60 grader, og vasketiden varierer normalt fra 10 til 30 minutter.

AquaVantage 815GD-NF kan brukes i alle våre ultralydvaskere på : Karbonstål - Rustfritt stål - Aluminium - Kadmium - Krom - Kobber - Kobberlegeringer - Hastelloy - Inconel - Magnesium - Magnesiumlegeringer - Monel - Ni-Cad legeringer - Nikkel - Nikkellegeringer - Titan - Titanlegeringer - Akrylplast - Epoksyplast - Polyetylen/HDPE - Nitrilbutadiengummi - Polypropen - PVC - Glass - Lakkerte overflater.

Brosjyre


SDS

19 liter (dunk) - 1995,- (105,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 10,50 pr. liter)
209 liter (fat) - 15250,- (73,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 7,30 pr. liter)
1045 liter (IBC/palledunk) - 54250,- (52,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 5,20 pr. liter)

 

Brulin AquaVantage 815QR-NF (ULTRALYD)
Brulin AquaVantage 815QR-NF er en kraftigere variant av AquaVantage 815GD-NF som fortsatt kan brukes på aluminium. Den er mer effektiv på sot og andre vanskelige smøremidler og er spesielt effektiv på vasking av topplokk hvor det ofte forekommer mye sot.

Anbefalt blandingsforhold er ca 10% men er typisk brukt mellom 5% og 20%.

Dersom 815GD-NF er vellykket kan 815QR-NF til fordel prøves for et raskere resultat.

Brosjyre


SDS

19 liter (dunk) - 1995,- (105,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 10,50 pr. liter)
209 liter (fat) - 15250,- (73,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 7,30 pr. liter)
1045 liter (IBC/palledunk) - 54250,- (52,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 5,20 pr. liter)

 

Brulin Alkaline Deruster HD (ULTRALYD + DELEVASK)
Brulin Alkaline Deruster HD er et kraftig kaustisk middel som igjen er kraftigere enn Brulin AquaVantage 815QR-NF. Vaskemiddelet er utviklet for å fjerne de aller vanskeligste forekomstene av sot, fastbrent olje, rust og avleiringer. Dessuten vil det kunne fjerne noe gammel maling. Brulin Alkaline Deruster HD benyttes mye i offshore for rengjøring av scale. Vaskemiddelet er lavtskummende og kan benyttes i både delevaskere og ultralydvaskere.

Alkaline Deruster HD må ikke benyttes på aluminium, krom, kobber, bly, magnesium, tinn eller sink.

Anbefalt blandingsforhold for vasking er ca 10%, og anbefalt blandingsforhold for fjerning av rust og avleiringer er 20% til 50%. Anbefalt temperaturområde er fra 70 grader og oppover, og er svært effektiv ved 80 grader+

Brosjyre
 

SDS

19 liter (dunk) - 1695,- (89,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 8,90 pr. liter)
209 liter (fat) - 12950,- (62,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 6,20 pr. liter)
1045 liter (IBC/palledunk) - 45000,- (43,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 4,30 pr. liter)

 

Brulin 1990GD (DELEVASK)
Brulin 1990GD er først og fremst et vaskemiddel for bruk i tradisjonelle delevaskere / sprayvaskere, og er Brulins mest universelle og mest anerkjente vaskemiddel for delevaskere. Brulin 1990GD brukes daglig hos produsenter som Boeing, Airbus, GE Aviation, Goodrich, Honeywell, Lockheed Martin, Rolls-Royce, med flere. Vaskemiddelet er utviklet for å fjerne de aller vanskeligste forekomstene av skjæreoljer, kjølevæsker, fett, olje og avleiringer.

Brulin 1990GD kan brukes på : Karbonstål - Rustfritt stål - Aluminium - Kadmium - Krom - Kobber - Kobberlegeringer - Magnesium - Magnesiumlegeringer - Nikkel - Nikkellegeringer - Titan - Titanlegeringer - Akrylplast - Polyetylen/HDPE - Nitrilbutadiengummi - Polypropen - PVC.

Anbefalt blandingsforhold for vasking er ca 3-15%, men vanligvis 5%. Anbefalt temperaturområde er fra 54-77 grader.

Brosjyre


SDS

19 liter (dunk) - 2195,- (116,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 11,60 pr. liter)
209 liter (fat) - 16900,- (81,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 8,10 pr. liter)
1045 liter (IBC/palledunk) - 60350,- (58,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 5,80 pr. liter)

 

Brulin AquaVantage® 224 (DELEVASK)
Brulin AquaVantage® 224 er Brulins mest aggressive vaskemiddel for bruk i tradisjonelle delevaskere / sprayvaskere. Med ytelsen av en sterk basisk kjemi, og som et resultat av en sofistikert og balansert kjemi, er Brulin AquaVantage 224 et utmerket valg for å fjerne de mest vanskeligste sedimenter og avleiringer som ved f.eks motor- og girkassereparasjoner. Middelet er spesielt bra på sot og fettaktige avleiringer.
 
Vaskemiddelet er utviklet for å fjerne de aller vanskeligste forekomstene av skjæreoljer, kjølevæsker, fett, olje, smøremidler og avleiringer.

Brulin AquaVantage® 224 kan trygt brukes på : Karbonstål - Rustfritt stål - Aluminium - Magnesium - Magnesiumlegeringer - Nikkel - Nikkellegeringer - Titan - Titanlegeringer - Polyetylen/HDPE - PVC. 

Anbefalt blandingsforhold for vasking er ca 3-15%, men vanligvis 5%. Anbefalt temperaturområde er fra 54-82 grader.

Brosjyre

SDS

19 liter (dunk) - 2195,- (116,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 11,60 pr. liter)
209 liter (fat) - 16900,- (81,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 8,10 pr. liter)
1045 liter (IBC/palledunk) - 60350,- (58,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 5,80 pr. liter)

 

Brulin AquaVantage® 63-G (DELEVASK)
Brulin AquaVantage® 63-G er et aggressivt vaskemiddel for bruk i tradisjonelle delevaskere / sprayvaskere for de mest tøffe avleiringer og smuss. Bred kompatibilitet med stål, aluminium og de mest vanlige substrater. Brulin 63-G er det ideelle vaskemiddelet for bruk i bil- og lastebilverksteder og andre "heavy duty" rengjøringsprosesser.

Brulin AquaVantage® 63-G kan brukes på : Karbonstål - Rustfritt stål - Magnesium - Magnesiumlegeringer - Polyetylen/HDPE - Nitrilbutadiengummi - PVC. 

Anbefalt blandingsforhold for vasking er ca 3-15%, men vanligvis 5%. Anbefalt temperaturområde er fra 54-71 grader.

Brosjyre
 

SDS

19 liter (dunk) - 1995,- (105,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 10,50 pr. liter)
209 liter (fat) - 15250,- (73,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 7,30 pr. liter)
1045 liter (IBC/palledunk) - 54250,- (52,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 5,20 pr. liter)

 

Brulin AquaVantage 515NF (DELEVASK)
Brulin AquaVantage 515NF er et vaskemiddel for bruk i tradisjonelle delevaskere / sprayvaskere. Brulin AquaVantage 515NF er et svært universielt vaskemiddel av samme karakter som Brulin 1990GD, men er noe mer basisk og kraftigere og vil yte bedre på en rekke områder. Brulin 1990GD har en pH på 10,2 mens Brulin AquaVantage 515NF har en pH på 12,1.

Brulin AquaVantage 515NF kan brukes på : Karbonstål - Rustfritt stål - Aluminium - Messing** - Krom - Kobber** - Kobberlegeringer** - Magnesium - Magnesiumlegeringer - Tinn - Titan - Titanlegeringer - Epoxy - Polyetylen/HDPE - Nitrilbutadiengummi - Polypropen - PVC - Vinyl.

Anbefalt blandingsforhold for vasking er ca 3-15%, men vanligvis 5%. Anbefalt temperaturområde er fra 57-77 grader.

** Brulin AquaVantage 515NF kan i visse tilfeller forårsake misfarging under spesielle forhold.

Brosjyre


SDS

19 liter (dunk) - 1995,- (105,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 10,50 pr. liter)
209 liter (fat) - 15250,- (73,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 7,30 pr. liter)
1045 liter (IBC/palledunk) - 54250,- (52,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 5,20 pr. liter)

 

Brulin AquaVantage LTS (DELEVASK)
Brulin AquaVantage LTS (Low Temperature Spray wash) er et vaskemiddel for bruk i tradisjonelle delevaskere / sprayvaskere. Brulin AquaVantage LTS skiller seg fra andre kjemikaler i vår portefølje da det er utviklet for bruk ved lavere temperaturer med fokus på energibesparelse, og hvor det er kritisk å unngå for mye skum. Vaskemiddelet, er i likhhet med de fleste andre produkter fra Brulin, kompatibelt med svært mange materialer og legeringer. Sammenlignet med 1990GD, 224, 63-G og 515NF hvor alle har en pH på mellom 10,4 og 12,9, har Brulin AquaVantage LTS en mer nøytral pH mellom 6 og 8.

Vaskemiddelet er utviklet for å fjerne en rekke varianter organiske og uorganiske avleiringer, spesielt olje, kjølevæsker og skitt.

Brulin AquaVantage LTS kan brukes på : Karbonstål - Rustfritt stål - Aluminium - Kadmium - Krom - Kobber - Kobberlegeringer - Magnesium - Magnesiumlegeringer - Nikkel - Nikkellegeringer - Titan - Titanlegeringer - Sink - Galvaniserte overflater - Akrylplast - Polyetylen/HDPE - Nitrilbutadiengummi - PVC - Gummi - Glass.

Anbefalt blandingsforhold for vasking er ca 3-15%, men vanligvis 7,5%. Anbefalt temperaturområde er 24-52 grader.

Brosjyre


SDS

19 liter (dunk) - 2695,- (142,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 14,20 pr. liter)
209 liter (fat) - 20750,- (100,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 10,- pr. liter)
1045 liter (IBC/palledunk) - 74000,- (71,- pr. liter. Ferdig 10% blanding = 7,10 pr. liter)

 

Brulin SolVantage SD 1291 (LØSEMIDDEL)
Brulin SolVantage SD 1291 er et løsemiddelbasert avfettingsmiddel (degreaser), og er spesielt utviklet til bruk i luftfart og industri for å erstatte bruken av MEK (Metyletylketon / Butanon) og aceton. Løsemiddelet er biologisk nedbrytbart og inneholder ingen klorbaserte eller petroleumbaserte løsemidler, og har svak lukt og tørker raskt. Brulin SolVantage SD 1291 brukes daglig hos produsenter som Sikorsky, Ford, GM, US Navy, med flere.

Løsemiddelet er ikke-etsende, avgir ikke flekker og fjerner blant annet lim, tetningsmidler, skjæreoljer, fett, olje, avleiringer, røykrester, u-herdet uretan og voks.

Brulin Solvantage SD 1291 kan brukes på : Karbonstål - Rustfritt stål - Aluminium - Kadmium - Inconel - Krom - Kobber - Kobberlegeringer - Magnesium - Magnesiumlegeringer - Messing - Nikkel - Nikkellegeringer - Sink / Galvaniserte overflater - Tinn - Titan - Titanlegeringer - Polyetylen/HDPE - Polypropen - Betong - Glass.

Brukes ublandet med hjelp av en klut/fille som bløtes med produktet. Tørk til overflaten er ren og tørk over med en ren klut/fille.

Brosjyre


SDS

19 liter (dunk) - 2995,- (158,- pr. liter)
209 liter (fat) - 23000,- (110,- pr. liter)
1045 liter (IBC/palledunk) - 82400,- (79,- pr. liter)

 

Brulin SolVantage MP 1793 (LØSEMIDDEL+DELEVASK+WIPES)
Brulin SolVantage MP 1793 er et dielektrisk løsemiddelbasert avfettingsmiddel (degreaser), og er spesielt utviklet til bruk i luftfart og industri for å rengjøre elektriske komponenter. Brulin SolVantage MP 1793 kan brukes i små manuelle delevaskere med sirkulasjon for å erstatte f.eks white spirit, gjerne som forvask på svært tilgrisete deler før rengjøring i f.eks ultralydvasker eller andre ved rengjøringsprosesser. Brulin SolVantage MP 1793 brukes daglig av produsenter som Boeing, McDonnell Douglas, Hamilton Sundstrand og Sikorsky Aircraft.

Løsemiddelet er dielektrisk og ikke-etsende, avgir ikke flekker og fjerner blant annet lim, tetningsmidler, skjæreoljer, fett, olje, avleiringer, røykrester og voks.

Brulin SolVantage MP 1793 kan brukes på : Karbonstål - Rustfritt stål - Aluminium - Kadmium - Inkonel - Krom - Kobber - Kobberlegeringer - Magnesium - Magnesiumlegeringer - Messing - Nikkel - Nikkellegeringer - Sink / Galvaniserte overflater - Tinn - Titan - Titanlegeringer - Polyetylen/HDPE - Polypropen - Betong - Glass.

Brukes ublandet med hjelp av en klut/fille som bløtes med produktet. Tørk til overflaten er ren og tørk over med en ren klut/fille.

Brosjyre
 

SDS

19 liter (dunk) - 2695,- (142,- pr. liter)
209 liter (fat) - 20750,- (100,- pr. liter)
1045 liter (IBC/palledunk) - 74000,- (71,- pr. liter)
Wipes (100 tørk pr. boks) - 495,-